Најстарије матичне књиге у шидској цркви

            Званично наређење тадашњих власти да се уведу матичне књиге датира из 1777. године, а парохија у Шиду има уведене матичне књиге још 1762. године. То је заједничка књига рођених и крштених, венчаних и на крају умрлих.

            Прво рођење које је уписано је следеће: „Родисја младенец пола мушкаго, дне 7. месеца септембра, љета 1762. от благочестивих, восточнија Христовија Церкве исповједанија, законоосочетних родитељеј: јегоже отец Радивој Ћалић, мати же Јованка, житељије вароши Шида. Крестимсја в томужде исповједанији и миром свјатим помазасја чрез мене парохијскаго свјашченика в церкви храма Свјатаго Николаја, дне 10. септембра, љета нареченаго. И дано бист во свјатом крешченију младенцу имја ЈОАКИМ. Воспријемник (кум) Ана, супруга Самуила, житељи вароши Шида. Собсветноју рукоју: Авксентиј Недељковић, парохијални свјашченик у Шиду.“

            Прво венчање које је записано је следеће: „По трикратному в церкви оглашенију, обручисја и вјенчасја жених именем Лука Чалић, житељ из Шида с невјестоју именем Пелагија, дшчи Јована из парохије Сота, в вториј брак, дне 8. јулија 1762. године, чрез мене парохијалнаго свјашченика, в церкви храма Св. оца Николаја – парохија Шид. Кум бист им Анка Јованова, житељ Шида. Собственоју рукоју Јована Јанковича, парохијални свјашченик Шидје.“

            Прва сахрана је уписана овако: „Раба Божија Стана Ивана Такелића,  житељ вароши Шида во исповједанији восточнија Христовија Церкви. Престависја дне 15. гептемврија 1762. године и по обичном опелу, чрез мене, парохијалнаго свјашченика, храма Св. оца Николаја. Погребисја в земљу 15. септемврија 1762. године, тј. љета предреченаго, в гробје овдашње. Рукоју собственоју Авксентија Неделковича, парохијалног свјашченика в Шидје.“